Meteen naar de inhoud

Transformeren met Contracts & More

Cliënten aan zet

Het organiseren van passende en betaalbare zorg en ondersteuning levert in de praktijk diverse samenwerkingsconstructies op. Principes als ‘een-gezin-een-plan’ of ‘doen wat nodig is’ zijn makkelijker uitgesproken dan gerealiseerd. Bovendien blijken de zorgvormen voor verschillende doelgroepen en betrokken organisaties dikwijls lastig te verbinden. Dankzij brede en diepgaande ervaring in het Sociaal Domein is Contracts & More in staat de potentie van integrale vraagbeantwoording te benutten en hierbij het effect op de cliënt voor ogen te houden.

Partnerschap

De maatschappelijke dynamiek met huidige zorgbehoefte, krapte in budget en schaarste van menskracht geeft noodzaak tot vernieuwing. De zorg en ondersteuning is verankerd in wet- en regelgeving. De realisatie ligt echter in de handen van vele betrokkenen en de aandacht voor partnerschap in het Sociaal Domein neemt gelukkig toe. Dankzij verzamelde inzichten, concrete adviezen en unieke ervaringen zorgt Contracts & More voor de ontwikkeling van partnerschap in relatie tot de gewenste sturing voor transformaties in het Sociaal Domein.

Multidisciplinair

Een kritische beschouwing met aandacht voor essentiële vragen is cruciaal om transformaties in het Sociaal Domein een eerlijke kans te geven. Een tijdig gesprek en het nemen van verantwoordelijkheid op het juiste niveau voorkomt dat situaties ondoorgrondelijk en beknellend worden. Dankzij leiderschap en een benadering vanuit meerdere gezichtspunten en vakdisciplines legt Contracts & More verbindingen en wordt bewust geprikkeld om gewaagde transformaties te laten slagen.

Transformeren met Contracts & More

Risico-
management

Risico’s zijn dikwijls niet geheel te voorspellen en geregeld belandt men op ongewenste momenten in valkuilen. Bij transformaties in het Sociaal Domein verdient dit extra aandacht om koers te kunnen houden en tijdig te anticiperen. Door ervaring met complexe en omvangrijke trajecten weet Contracts & More rekening te houden met consequenties van tegenvallers en komt men minder voor verrassingen te staan om focus te kunnen houden op de beoogde transformatie.

Nieuwe
energie

Nieuwe energie, in de vorm van een frisse blik en vindingrijke oplossingen, is nodig en verdient een podium om de slagingskans van transformaties te vergroten. Het overwinnen van hindernissen en durven aangaan van avonturen is vereist, daarnaast is affiniteit met transformaties en inkoop- en contractmanagement benodigd. Door ruimte te creëren voor partners en ambitieuze starters in workshops, projecten en andere vormen draagt Contracts & More bij aan verbinding en positieve beweging.

Inkoop- en contractmanagement

De effectiviteit van inkoop- en contractmanagement in het Sociaal Domein valt en staat met de kwaliteit en gedragenheid van de voorliggende visie en ambitie. De basis wordt gelegd in het voortraject, het kader in de inkoop of aanbesteding, de concrete voorbereiding in de implementatie en de effecten vroeg of laat in de uitvoering van het contract. Met verzamelde inzichten en in kaart gebrachte thema’s en aspecten gunt Contacts & More elke transformatie een eerlijke kans.

Op avontuur met Contracts & More

Het verbinden van ervaren professionals met jonge ambitieuze starters is essentieel bij transformaties én voor het maken van een gezamenlijke visie en ambitie voor de toekomst. Hoewel transformaties en resultaten boeken in het Sociaal Domein niet zonder slag of stoot gaan, biedt deze complexe wereld veel maatschappelijke relevantie en persoonlijke uitdaging. Contracts & More draagt bij door ambitieuze studenten en starters met ervaren professionals te verbinden tot betekenisvolle avonturen in het Sociaal domein. De ene keer door een rol bij een workshop, de andere keer in een project of overige inzet bij een transformatie.

Ambitieuze starters

Interesse in avontuurlijke transformaties?
Stuur een bericht met je motivatie en CV:

Maatwerkoplossingen

Contracts & More is ingevoerd in alle fasen, sluit op elk moment aan en zet de klok gelijk met opdrachtgevers om van betekenis te zijn. We haken aan middels opdrachten, vullen tijdelijke functies in en dragen bij in andere vormen zoals workshops, presentaties om van betekenis te zijn.

Unieke inzichten

Contracts & More is bekend met gangbare alsook nieuwe methoden van bekostiging en verbindt unieke inzichten, concrete adviezen en creatieve oplossingen met opdrachtgevers om gezamenlijke doelen te realiseren. Alle menskracht wordt gebruikt als belangrijke sleutel tot transformatie.

Maatschappelijk bewust

Contracts & More is zich bewust van de omvang en complexiteit van transformaties. Huidige maatschappelijke vraagstukken zijn vaak complex en vragen om vertrouwen en samenwerking. We zetten ons in voor maatschappelijke impact en een gezamenlijke toekomstperspectief.