Meteen naar de inhoud

Contracts & More is opgericht in 2023, als initiatief door Melvin Lucardie, om benodigde vernieuwingen van zorg en ondersteuning in het sociaal Domein, te realiseren. En dan vooral op meerdere plekken tegelijk. De bedoeling is het Sociaal Domein te helpen om hiervoor gezamenlijk te blijven doen waartoe we elkaar verplicht zijn. En om zo van betekenis te zijn voor cliënten en de medemens. Met een afgeronde MBA richting Innovatie & Business Development, een passie voor wijsbegeerte en meer dan 10 werkzame jaren ervaring met bekostigingsvarianten in de wereld van de gezondheidszorg en het Sociaal domein, zijn vele avonturen doorgemaakt. In het persoonlijk leven én in werkcontext. Op diverse lokale-, (boven)regionale en landelijke niveaus. En steeds in verschillende context; van uitvoerend tot bestuurlijk, van budget- tot prestatiebekostiging, van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang tot wijkteams en vernieuwende Geestelijke Gezondheidszorg én tot en met de uitdagingen die aan de orde van de dag zijn. Contracts & More verbindt unieke inzichten, concrete adviezen en creatieve oplossingen om transformaties te laten slagen. Werk aan de winkel dus. Eenieder die hier een positieve bijdrage aan kan leveren is van harte uitgenodigd samen te werken en mee op avontuur te gaan!

“Een liefdevolle jeugd en een gelukkig volwassen bestaan met een fijne oude dag, daar wil iedereen zich toch voor inzetten”

Overtuiging

Hobbels voor een gelukkig bestaan

De complexiteit van vraagstukken is nu groter dan ooit. Een focus op het beoogde doel en inzicht in waar we met elkaar staan is steeds van belang om hobbels te overbruggen, de slagingskans te vergroten en te zorgen dat het gesprek over meer gaat dan het papieren contract.

Opdracht

Verantwoordelijkheid nemen met elkaar

Gewaagde transformaties vragen om vertrouwen in ervaren mensen die voor hetere vuren hebben gestaan én voor zwaardere problemen een oplossing hebben moeten zoeken, waarbij aandacht bestaat voor alle aspecten van het contract en het uitgaan van mogelijkheden.

Doelstelling

Samen transformeren met betekenis

De ene situatie is gebaat bij een reeks van workshops met betrokkenen bij een transformatie of een beknopt advies, terwijl in een ander geval een specifieke functie invulling vraagt. Ook middels projecten en creatieve alternatieven levert Contracts & More toegevoegde waarde.